ให้บริการเช่าสกุ๊ตเตอร์ รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
การเช่าสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ ที่ง่าย สะดวกสบาย และรวดเร็ว ที่สุดในประเทศไทย

 
 

From Apply to Zoom in 5 Minutes 🛴

Really, it's super easy - you need a credit card, your ID, and your address. We handle the rest!

Have a premium, modern electric scooter on lease starting at 800 baht per week, or 1950 baht per month.

Select from a variety of scooter and bike models, including Xiaomi M365, Ninebot, and Zendrian

Weekly

Pay for as short as one week at a time. Perfect for "try before you buy" or to take on a trip.

800 baht/week

Monthly

Need a scooter for a while but don't want to own it? Keep as long as you like, we take care of maintenance and any required repairs during the duration of your lease. If you keep longer than 3 months, delivery and pickup is free!

1950 baht/month

Deliver to Me!

Social Distancing? We'll deliver the vehicle to you wherever you are in Thailand, and when you're finished, we'll come pick it up.

Between 680 and 1100 baht total -

*A fully refundable security deposit of 1,500 baht is collected at the beginning and held during the duration of the rental agreement in a credit card is used. Otherwise, the deposit is 4,000 baht for cash or bank transfer payment method.

To rent with no credit card, give us a call at 02 460 7551 or message us here for instructions.